•  
    
    
    
    
   Xuân nhớ bạn
    
    
   Tao sẽ vui xuân cùng thiên h
   Dù Têt năm nay không có mày
   Nói rứa chớ  mình tao cũng chán
   Thiếu mày rượu không đã cơn say
    
   Bao năm rồi phải không mày nh
   Hai đứa ôm chung giấc mộng đầy
   Cái thưở  hồn đang non trẻ ấy
   Xem đời dễ như  trở  bàn tay
    Tao nhớ  chúng mình say ngất ngưởng
   Một đêm trừ  tịch khói hương bay
   Văn chương chửi đổng qua thời thế
   Chính trị bàn từ  Đông sang Tây
    Chán chê hai đứa kềnh ra ng
   Sáng dậy thề nhau tao không say
    
   Một kỷ  niệm xưa mày có nh
   Hai đứa yêu và đã đắm say
    Cô gái trước nhà căn gác tr
   Nhìn mình đôi má đỏ  hây hây
   Một dạo chúng mình tương tư  quá
   Tao làm thơ, mày hát suốt ngày !
    Bây giờ em đã lên bà lớn
  • Con đứa tay bồng, đứa dắt tay
   Mà mày vẫn còn lưu lạc đó
   Mà tao vẫn còn lất khất đây
    
   Nhắc đôi kỷ  niệm ngày xưa đ
   Buồn cho thế sự  của hôm nay
   Bao năm mơ ước chưa tròn ý
   Duyên chỉ thêm nhiều men đắng cay
    Đuổi đeo đeo đuổi trăm hình bóng
   Rút cuộc còn tao với một mày
    
   Đã hẹn xuân này ăn Tết muộn
   Chúc nhau nâng một cốc ruợu đầy
    Những tưởng chông gai cùng sát cánh
   Nào ngờ  thế nước bắt chia tay
   Còn đâu những buổi sương chiều xuống
   Mưa lạnh, đường xa, gió heo may
    Bấm tay ngồi đếm ngày phiêu bạt
   Chợt thấy xuân về trên khóm cây
    
   Mày vẫn âm thầm quê cũ sống
   Tao phải bôn ba đất nước này
    Cách sông, cách núi, lòng không cách
   Nhớ mày tao chỉ một cơn say
   Văn chương xứ  Việt  giờ  chắc đắt?
  • Mấy mươi triệu kẻ  đọc văn mày ?
    Văn mày còn như  văn ngày trước
   Giọng cười pha lẫn ý chua cay ?
    
   Tao ở bên này xem tuyết trắng
   Thơ lòng một cõi tha hồ hay
    Thơ  hay khốn nỗi không người đọc
   Nhìn tóc hoe vàng nhớ  tóc mây
    
   Tao sẽ vui xuân cùng thiên h
   Dù Tết năm nay không có mày
   Nói rứa chứ  mình tao cũng chán
   Rượu buồn thiếu bạn uống không say
    
    
   TRANG CHÂU
    
    
    

Joomla Hosting and Maintenance by Cybersalt

Copyright © 2014-2024. VietVancouver, All rights reserved