Editor/Chủ bút:                            Tim T. Hoang

Contributors/Cộng tác viên:         Lisa Biền Lê, Hải Phong, Hồng Thúy, Jenny Đỗ, Sỏi Ngọc, Hoàng Hải Hồ, Hoàng Ngọc Thư, Thanh Châu DL,  Võ  Chân Cửu, Nguyễn thế Hùng, Nguyễn thị Thanh Yến, TV,

                                                    Phạm văn Bân, Đỗ Quang Khanh, Nguyễn Minh Thiện, Đỗ Ngọc Việt Dũng, Thang Fam, Trịnh Loan, Huyền Thư,  Nguyễn Đức Trọng, Hà Lê, Song Ngư, Trần Đức Lập,

                                                    Phương Loan

Advertising/Quảng cáo:               604-760-3843