Xuân cảm

 

Nở rộ cành mai dưới nắng xuân

Trong ta hoa thắm nở bao lần?

Trong ta bèo giạt bờ hư giác

Thăng trầm theo mấy lớp phế hưng?

Ta nhớ một thời vui, sống, yêu

Lòng mênh mông rộng, ý muôn chiều

Hồn căng như cánh diều no gió

Rộn rã hài son bước bước theo

Trót lỡ quên đi đời hửu hạn

Liều đem thân thế gởi tang bồng

Tháng năm đèo buộc vào cơm áo

Mơ hoài một thoáng mắt bao dung

Lặng lẽ thời gian lặng lẽ trôi

Hoàng hôn che lấp nắng lưng đồi

Ngàn sau sao chỉ toàn hư ảo!

Một triều hương cũ bỗng lên ngôi

Biết ước gì khi tuổi xuân qua?

Nhìn nhau tóc đã muối tiêu. Và

Cần chăng một chút lòng thanh thản 

Một chút thành tâm, ta với ta

 

Trang Châu

 


Joomla Hosting and Maintenance by Cybersalt

Copyright © 2014-2024. VietVancouver, All rights reserved