GIỌT THU

Vàng như chiếc lá
Thu trong chiều vắng
Hanh hao gọi nhớ
Em xa biệt ngàn

Đàn lên thổn thức
Phong thu nhạc khúc
Cung tơ bóng nước
Khuôn mi chập chùng

Ta riêng một bóng
Hỏi mộng còn say
Người sao hờ hững
Có biết.
Nơi này heo may

Hò hẹn… tiếc nuối
Mong manh sương khói
Buồn đan tóc rối
Tâm tư ngàn lời

Mùa thu dĩ vãng
Ngày xưa lãng đãng
Bên nhau vui bóng
Hạnh phúc dâng tràn

Còn đâu ngày đó
Ngọt ngào hoa thơ
Tim yêu ngày đó
Nồng nàn như mơ

Nhưng mưa cuốn đi
Một thời ta yêu
Cho thu hắt hiu
Môi đắng trăm điều

Lạnh lùng  chơi vơi
Đường tình chia phôi…
Áo che bước vội
Một mình, ai nhớ
Thu sầu.. mây trôi

Vàng như chiếc lá
Thu trong chiều vắng
Hanh hao gọi nhớ
Em xa biệt ngàn

Đàn lên thổn thức
Phong thu nhạc khúc
Cung tơ bóng nước
Khuôn mi chập chùng…

                  Hồng Thúy

 

Xem video: Nhạc khúc Giọt Thu

 Joomla Hosting and Maintenance by Cybersalt

Copyright © 2014-2024. VietVancouver, All rights reserved