Sẽ Một Ngày

               

Hằng đêm, vào giấc ngủ, ta mơ

Thời gian trôi, ảnh cũ phai mờ

Tuổi đời, dẫu chất chồng lớp lớp

Tháng ngày không chạm đến hồn thơ

Mười tám xuân hay xuân tám mươi

Nụ cười thân xưa vẫn nụ cười

Vẫn một cành xanh không lá úa

Bốn mùa xuân thắm sắc hoa tươi

Gói trọn tình thương đưa lên ngôi

Lấy tha nhân làm diễm phúc đời

Kết tâm đồng, không phân thiện, ác

Tự nhủ lòng chưa cảm biết thôi

Ta ước ao như ước thuở nào

Gánh cơ cầu đền đáp hư hao

Biến điều thua làm nên của được

Mua gian truân gây vốn tự hào

Ta vững tin, kiên nhẫn đợi chờ

 Đường trần, dù bão táp, mưa sa

Sẽ một ngày, dẫu trăm năm nữa

Một ngày, em ngộ trái tim ta

      

TRANG CHÂU

        18/05/2021


Joomla Hosting and Maintenance by Cybersalt

Copyright © 2014-2024. VietVancouver, All rights reserved