Bên nhau ngày sinh nhật,
Anh quên tuổi em rồi,
Nhớ….hình như đôi mắt,
Nhớ….thoang thoảng hương môi.

Thời gian trôi thăm thẳm,
Ta quên nhắc tuổi nhau,
Trăm năm buồn tóc trắng,
Tình như….mãi ban đầu.

Em xỏa tóc mười sáu,
Hoang tắm suối dại khờ,
Anh ngu ngơ chim sáo,
Hót vang khung trời xưa.

Hôm nay sinh nhật em,
Anh chút nhớ chút quên,
Năm lăm rồi….không phải !
Mười sáu…mới là tuổi em.

 

Nguyễn-Thế-Hùng

(25-08-2016)


Joomla Hosting and Maintenance by Cybersalt

Copyright © 2014-2024. VietVancouver, All rights reserved