HƯƠNG MUỘN

 

Một chiều hanh nắng, heo may gió

Thu, lá vàng phai úa ngõ sân

Hai người, hai hướng trời xa lại

Ngồi bên nhau nghe lòng bâng khuâng

Ta uống đau, người cũng nếm sầu

Muối đời cùng mặn cả môi nhau

Sao không góp hết buồn chung lại

Làm gói ân tình thương mến trao?

Người lỡ yêu, ta lỡ dại khờ

Quá nửa đời tình bỗng bơ vơ

Gặp nhau nào biết duyên hay mộng

Xin gởi vào thơ một chút mơ...

            

TRANG CHÂU


Joomla Hosting and Maintenance by Cybersalt

Copyright © 2014-2024. VietVancouver, All rights reserved