Hãy Biết Ơn

 

Cảm ơn khi thất vọng 

hụt mất điều ước ao;

Bởi, nếu luôn thỏa nguyện

đời còn gì khát khao?      

Cảm ơn khi gặp phải 

điều khó hiểu, rối ren;

Bởi, đó là dịp tốt

để mình học hỏi thêm.

Cảm ơn những gian khổ 

trên nẻo đường mưu sinh;

Mỗi kinh nghiệm thâu thái

rèn vững bước trưởng thành.

Cảm ơn những kém cỏi, 

thiếu sót, hay buộc ràng;

Bởi, đó là cơ hội

cải thiện, hay kiện toàn.

Cảm ơn từng thử thách 

mới mẻ và khó khăn

đã giúp mình vun đắp 

tư cách và tài năng.

Cảm ơn những lầm lỗi 

lỡ mắc phải trong đời;

Nhờ đó mình rút tỉa

những bài học tuyệt vời.

Cảm ơn cơn mệt lả 

sau nỗ lực hoàn thành;

Bởi, như vậy mình đã

tạo khác biệt, tốt lành.

Cảm ơn điều tốt đẹp

là việc quá dễ dàng!

-Muốn đời mình phong phú? 

-Cảm ơn những trái ngang!

Lòng biết ơn có thể

biến điều dở thành hay;

Thử cảm ơn bất hạnh 

biết đâu mình... gặp may 

        

Ai-Cơ HT 

Melbourne Nov 26th 2020


Joomla Hosting and Maintenance by Cybersalt

Copyright © 2014-2024. VietVancouver, All rights reserved