Em là Xuân

 

Mỗi năm Xuân lại đến thôi

Nâng ly rượu chúc ta mời Xuân sang

Cùng nhau nhắp chén hân hoan

Ly đào ly cúc ly vàng hoa mai

Xuân tình nào có nhạt phai

Tháng tư hoa rụng còn hoài lòng Xuân

Tiếng chim lảnh lót xa gần

Cỏ non mơn mởn nép chân tháng ngày

Tiếng cười nũng nịu cơn say

Em là Xuân thả mộng bay ngang chiều

Tháng năm dài những lời yêu

Hồng môi em nắng rải đều tình anh

Thướt tha dáng ngọc Xuân xanh

Xuân còn nghiêng mãi cong vành nón em

 

Trầm Vân


Joomla Hosting and Maintenance by Cybersalt

Copyright © 2014-2024. VietVancouver, All rights reserved