Mãng cầu gai dú nước

Nhành mai hơ lửa vàng

Mảnh tình anh cô độc

Dú trong lòng thời gian

 

CHIỀU

Chiều nay lại nhớ thương người

Còn không lọn tóc chẻ đôi xuống cằm

Đã từng ôm mộng xa xăm

Người ơi sao chẳng lại cầm tay nhau

Nếu tin có phép nhiệm màu

Rằng em sẽ bước lên cầu nhớ thương

Con chim khản giọng bên cồn…

 

CHUYỆN CŨ

Ta đợi em về trong gió

Bao nhiêu ông sao đã tàn

Chuyện cũ ngày xưa không có

Mà nay lạnh lẽo mênh mang

Khi theo trăng vào bóng núi

Quên đi chuyện cõi ba ngàn

Chuyện cũ giờ đây ai nói

Để trời đất hiện sương tan


Joomla Hosting and Maintenance by Cybersalt

Copyright © 2014-2024. VietVancouver, All rights reserved