ĐÔI NẺO CÓ KHÔNG

 

Có cũng về

Không cũng về

Sao còn đứng mãi bến sông mê

Bốn phương gió nổi mùa hư ảo

Ngoảnh lại hoa xuân rụng bốn bề

Có cũng về

Không cũng về

Về đâu? Non nước về đâu nhỉ

Chảy xiết cuồng lưu, vọng khứ hề.

Có cũng về

Không cũng về

Sáu bảy mươi năm làm khách lạ

Một chiều tuyết phủ với sương che

Có cũng về

Không cũng về

Thanh xuân ngày cũ xa biền biệt

Dừng lại bên sông gió não nề

 

Phùng Minh Tiến

California


Joomla Hosting and Maintenance by Cybersalt

Copyright © 2014-2024. VietVancouver, All rights reserved