Đất ngàn đảo

 

Sao bỗng về đây, đất ngàn tiểu đảo

Bài thơ khắc núi * cũng đã mờ phai

Ai được, ai thua, chỉ là hư ảo

Vẫn nước non này, ngàn năm mây bay

 

Hoàng Hải Hồ

 

* Vua Lê Thánh Tông cho khắc một bài thơ vào vách núi sát biển. Từ đó, dân chúng đặt tên núi là núi Bài Thơ.

 

 


Joomla Hosting and Maintenance by Cybersalt

Copyright © 2014-2024. VietVancouver, All rights reserved