CÒN ĐÂY MỘT MẢNH TRĂNG SOI

 

Quán khuya trống một chỗ ngồi
Mà hồn ta lại, chao ôi, nhớ đầy !
Quán xưa giờ vẫn còn đây
Mà người xưa đã chân mây cuối trời
Xa nhau thì đã xa rồi
Hương xưa đã gửi gió mây bạn cùng
Giờ còn đây mảnh trăng chung
Những đêm trăng sáng lại nhung nhớ người.

Nguyễn văn Nguyện


Joomla Hosting and Maintenance by Cybersalt

Copyright © 2014-2024. VietVancouver, All rights reserved