Cô Hàng Thịt

 

Đứng nhìn cô cắt thịt,

Anh thấy lòng xôn xao.

Ai ngờ trong thịt mỡ

Có môi thắm, má đào.

Dưới làn dao sáng loáng

Những miếng thịt hồng tươi.

Dưới đôi mày lá liễu

Đôi mắt hút hồn người.

Mua xong cân ba rọi,

Anh nặng nề bước đi.

Anh đâu chỉ mua thịt,

Mua cả khối tình si.

 

Hoàng Hải Hồ

 

 


Joomla Hosting and Maintenance by Cybersalt

Copyright © 2014-2024. VietVancouver, All rights reserved