Cô đơn
 
 
Em tìm
Vào chốn lãng quên
Âm thầm
Một bóng ,con thuyền
Về đâu ?
Thuyền ơi
Thuyền đợi bao lâu
Người ơi
Người có nhớ câu
Ân tình
Bến sông
Ngày ấy đôi mình
Thuyền em
Giờ đã
Mang tình trôi xa
Em nay
Về với người ta
Bến sông
Buồn bã,xót xa
Chạnh lòng
 
Hàn Tuấn

Joomla Hosting and Maintenance by Cybersalt

Copyright © 2014-2024. VietVancouver, All rights reserved