Chốn Xưa

 

Ai về Bến Ngự cho ta hỏi:

Trăng của thềm khuya có biếng soi?

Vườn sau hoa bưởi, hoa cau nở

Hương có còn vương sương sớm mai?

Hỏi thăm mái ngói rêu phong cũ

Còn nắng ban trưa, nắng cuối ngày?

Tiếng  guốc ai về ngân nhè nhẹ

Bước thầm sao gót chạm lòng đây?

Hỏi khung cửa nhỏ còn song cấm?

Sau bức tường nghiêm vẫn nhớ thương?

Ai ngồi, mái tóc nghiêng nghiêng đợi

Xui ta chết lặng đứng bên đường!

Nửa dòng thế kỷ trôi qua vội

Tình thưở mười lăm vẫn đứng yên

Ta vẫn là ta thời tuổi dại

Còn em? Dâu bể có ngoan hiền?

     

TRANG CHÂU


Joomla Hosting and Maintenance by Cybersalt

Copyright © 2014-2024. VietVancouver, All rights reserved