Họa sĩ Trần Thế Vĩnh trong cuộc triển lãm tranh chân dung 52 văn nghệ sĩ  tại Saigon. Ảnh Báo Ảnh Việt Nam.

 

Chân dung 43 Văn nghệ sĩ Việt Nam qua nét vẽ của họa sĩ Trần Thế Vĩnh

 

Họa sĩ Trần Thế Vĩnh sinh năm 1986 tại Quảng Trị, thân phụ là thợ vẽ trang trí nên anh thừa hưởng tài vẽ của cha. Anh học vẽ tại Huế và hiện đang sinh sống ở Saigon. Ngoài tài vẽ chân dung, anh còn vẽ phong cảnh, tĩnh vật và tranh trừu tượng. Nếu bạn đã thấy ảnh chụp của các văn nghệ sĩ, bạn phải công nhận tranh chân dung của họa sĩ Trần Thế Vĩnh sao chụp lại sống động hình ảnh ngoài đời.

Họa sĩ TT Vĩnh vẽ chân dung 51 văn nghệ sĩ trong hai năm 2018-2019, gồm những người đã mất và còn sống. vietvancouver chọn đăng tranh chân dung của 43 văn nghệ sĩ đã quá cố.

 

 

Nhà văn Vũ Trọng Phụng, mất năm 1939, thọ 27 tuổi.

 

  

Nhà thơ Hàn Mặc Tử, mất năm 1940, thọ 28 tuổi.

 

Nhà báo Phan Khôi, mất năm 1959, thọ 72 tuổi.

 

 

Nhà thơ Nguyễn Bính, mất năm 1966, thọ 48 tuổi.

 

  

Nhà thơ Đinh Hùng, mất năm 1967, thọ 47 tuổi.

 

 

Nhà thơ Vũ Hoàng Chương, mất năm 1975, thọ 60 tuổi.

 

 

Học giả Nguyễn Hiến Lê, mất năm 1984, thọ 72 tuổi.

 

 

Nhà thơ Lưu Quang Vũ, mất năm 1988, thọ 40 tuổi.

 

  

Nhà thơ Quang Dũng, mất năm 1988, thọ 67 tuổi.

 

 

Nhà thơ Xuân Quỳnh, mất năm 1988, thọ 46 tuổi.

 

 

Nhạc sĩ Phạm Đình Chương, mất năm 1991, thọ 62 tuổi.

 

 

Nhà thơ Nguyễn Tất Nhiên, mất năm 1992, thọ 40 tuổi.

 

 

Nhạc sĩ Y Vân, mất năm 1992, thọ 59 tuổi.

 

 

Họa sĩ Nguyễn Gia Trí, mất năm 1993, thọ 85 tuổi.

 

  

Triết gia Trần Đức Thảo, mất năm 1993, thọ 76 tuổi.

 

 

Nhà văn Phùng Quán, mất năm 1995, thọ 63 tuổi.

 

  

Nhạc sĩ Trúc Phương, mất năm 1995, thọ 62 tuổi.

 

 

Nhạc sĩ Văn Cao, mất năm 1995, thọ 72 tuổi.

 

  

Nhà phê bình văn học Đỗ Long Vân, mất năm 1997, thọ 63 tuổi.

 

 

Nhà thơ Phùng Cung, mất năm 1997, thọ 69 tuổi.

 

  

Nhà thơ Trần Dần, mất năm 1997, thọ 71 tuổi.

 

 

Nhà thơ Bùi Giáng, mất năm 1998, thọ 72 tuổi.

 

 

Nhà thơ Nguyên Sa, mất năm 1998, thọ 66 tuổi.

 

  

Nhạc sĩ Lê Uyên Phương, mất năm 1999, thọ 58 tuổi.

 

 

Nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng, mất năm 2000, thọ 63 tuổi.

 

 Nhạc sĩ Đoàn Chuẩn, mất năm 2001, thọ 77 tuổi.

 

 Nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ, mất năm 2001, thọ 72 tuổi.

 

 

Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, mất năm 2001, thọ 62 tuổi.

 

 Nhạc sĩ Trần Thiện Thanh, mất năm 2005, thọ 63 tuổi.

 

  

Nhà thơ Thanh Tâm Tuyền, mất năm 2006, thọ 64 tuổi.

 

 Nhà văn học Nguyễn Hữu Đang, mất năm 2007, thọ 94 tuổi.

 

 

Nhà thơ Hoàng Cầm, mất năm 2010, thọ 88 tuổi.

 

 

Nhà thơ Hữu Loan, mất năm 2010, thọ 94 tuổi.

 

 

Nhà thơ Phạm Công Thiện, mất năm 2011, thọ 70 tuổi.

 

 

Nhạc sĩ Phạm Duy, mất năm 2013, thọ 92 tuổi.

 

 

 Nhà thơ Nguyễn Bắc Sơn, mất năm 2015, thọ 71 tuổi.

 

  

Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9, mất năm 2016, thọ 76 tuổi.

 

 

 Nhà thơ Minh Đức Hoài Trinh, mất năm 2017, thọ 87 tuổi.

 

 

Nhà thơ Trần Vàng Sao, mất năm 2018, thọ 76 tuổi.

 

 

Nhà thơ Du Tử Lê, mất năm 2019, thọ 77 tuổi.

 

 

Nhà thơ Tô Thùy Yên, mất năm 2019, thọ 81 tuổi.

 

 

Nhạc sĩ  Lam Phương, mất năm 2020, thọ 83 tuổi.

 

 Nhà thơ Nguyễn Đức Sơn, mất năm 2020, thọ 83 tuổi.

  

vietvancouver.ca  

 

 

 

 

 

 

 


Joomla Hosting and Maintenance by Cybersalt

Copyright © 2014-2024. VietVancouver, All rights reserved